Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа > Про портал
 

 Про портал

 
​​
Майже два десятиліття економічно розвинені країни живуть реаліями, які значною мірою визначаються також поняттями «інформаційне суспільство», «економіка знань», «управління знаннями». Наприклад, для Західної Європи в останні роки дві Лісабонські стратегії (2000 – 2010 рр. та 2010 – 2020 рр.) окреслили завдання побудови конкурентоспроможної економіки, основаної на знаннях, та стратегію інтелектуального, соціального й економічного зростання.

  У цьому контексті великі виклики постають і перед публічним сектором – як покращити адміністрування та управління, щоб перетворити інформацію на ефективні рішення і знання. І це завдання не лише розвинутих держав, оскільки в кожній країні публічний сектор є одним із найбільш потужних вир​обників знань. В Україні органи державного управління і місцевого самоврядування, установи освіти, науки, культури, охорони здоров’я, громадські організації, органи самоорганізації населення та ін. також потребують сучасних методик та інформаційно-комунікаційних технологій для надання якісних послуг.

  Остання економічна криза показала, як важливо зберігати структуровані знання в мережах знань, збагачуючи їх новим досвідом, оскільки в критичних умовах потрібні неординарні рішення і швидкі дії. В інформаційній економіці знання є джерелом конкурентних переваг, але саме від уміння людей застосовувати їх знання залежить те, наскільки ці переваги будуть переконливими.

Системи управління знаннями створюються для того, щоб вирішити наступні основні завдання:

● поліпшити комунікації між спеціалістами;

● суттєво зменшити час, який витрачається на пошук необхідної інформації;

● зібрати та зберегти найбільш цінні знання, передовий досвід, методики тощо;

● повторно використати збережений досвід у наступних проектах;

● організувати навчання персоналу на прикладах найбільш вдалих проектів та проаналізувати невдачі;

● створити нові знання на базі попереднього досвіду й навчання.​ 

Портал як єдина точка доступу до ефективно організованої, структурованої інформації різного призначення об’єднує наявні внутрішні й зовнішні інформаційні ресурси та забезпечує на основі єдиних системних і технологічних рішень створення нових ресурсів і їх підтримку.

Завдяки використанню порталів стає можливим використання розподілених інформаційних ресурсів для ефективного прийняття управлінських рішень, управління економікою та суспільним життям, а також взаємодії з громадськістю, зовнішніми партнерами, в тому числі міжнародними.

 
 
 

 Редактор вмісту