Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки.
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки.

Тип документу

Дисертація

Автор1

Бакун Оксана Володимирівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 000

Бібліографічне посилання

0400U001128

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Тhe citizen as the subject of tax legal relations in conditions of transition to market economy.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

184 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

В дисертації на основі врахування досягнень юридичної науки, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду розкривається правова природа етатистської доктрини оподаткування фізичних осіб; обгрунтовується: демакратична доктрина оподаткування громадян; нове визначення громадянина як платника податку, зроблене з позицій громадянського суспільства та правової держави; сутність і правова природа конституційних принципів оподаткування громадян на основі Конституції України 1996 року; аналізується зміст і правова природа податкової правосуб'єктності громадян в сучасних умовах, сутність і юридична природа податкової відповідальності громадян на етапі переходу до ринкової економіки; визначаються умови і підстави настання податкової відповідальності громадян, її вікові межі, склад податкового правопорушення; досліджуються особливості податкової відповідальності громадян; зроблені практичні рекомендації законодавцю та правозастосованим органам щодо вдосконалення податкових правовідно син з участю громадян.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Новий публічний менеджмент; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.