Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ

Тип документу

Дисертація

Автор1

Фролов Олександр Семенович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 000

Бібліографічне посилання

0400U000895

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Problems of legal regulation and practice of firearm use, special facilities and measures of physical influence by workers ofthe internal affairs bodies

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

176 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

Об'єкт - комплексний чинник "сила" - застосування вогнепальної зброї та (або) спеціальних засобів та (або) заходів фізичного впливу. Мета - дослідити сутність, підстави, процесуальне провадження та процесуальний режим застосування сили працівниками органів внутрішніх справ. Методи - загальнонаукові (діалектичний, системного аналізу, структурно-функціональний, історичний) та спеціальні (порівняльно-правовий, статистичний, документального аналізу, експертних оцінок). Новизна - перше дослідження комплексного чинника "сила". Теоретичне значення - сформульовано саме поняття "сила", алгоритм, принципи та процесуальний режим її застосування. Практичне значення - використання у сфері початкової та професійної підготовки працівників, що несуть озброєну службу, вдосконалення законодавства з питань застосування сили. Впровадження - рекомендовано для використання у підготовці працівників органів внутрішніх справ. Сфера використання - навчальний процес, діяльність органів внутрішніх справ в умовах застосування сили при охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, здійсненні заходів безпеки в місцях позбавлення волі та попереднього ув'язнення.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.