Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект

Тип документу

Дисертація

Автор1

Рябченко Олена Петрівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 000

Бібліографічне посилання

0500U000321

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

State management of the economic of Ukraine (administrative-lawful aspect)

Тип дисертації

Д

Кількість сторінок

366 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

 Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем державного управління економікою України у адміністративно-правовому аспекті. Аналізуються питання, пов'язані із методологічним підходом до державного управління економікою, визначенням місця і ролі органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі здійснення державно-владних повноважень на засадах концепції єдності і розподілу влад. Досліджуються питання вдосконалення правового регулювання державного управління економікою, проблеми сполучення централізації та децентралізації у державному управлінні економікою, питання державного управління відносинами власності, бюджетним процесом, реструктуризацією економіки. Аналізується вплив економіки на зміст і характер державного управління. Розглядаються проблеми державного управління подоланням тінізації економіки і розробляються комплексні державно-управлінські заходи попередження і протидії. Ключові слова: державне управління економікою, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державно-управлінські відносини, власність, бюджет, реструктуризація, тіньова економіка.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління

Розділ бази

Державна служба; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Фінанси та бюджетування

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.