Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

Тип документу

Дисертація

Автор1

Плєва Валерій Анатолійович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 999

Бібліографічне посилання

0499U002421

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Organization law problems of economic responsibility of rank and file and commanding personnel of the interior authorities.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

188 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

Об'єкт дослідження - вивчення та аналіз проблем матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ у науковому та практичному аспектах. Мета дослідження - комплексне теоретично виважене вивчення питань адміністративно-правового регулювання матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ за шкоду, заподіяну ними державі, та надання на підставі цього конкретних пропозицій щодо подальшого вдосконалення нормативного регулювання вказаного питання, а також рекомендацій щодо правозастосування чинних норм. Методи дослідження - діалектичний, на основі якого явища дійсності досліджуються в їх взаємозв'язку з урахуванням історії їхнього розвитку; конкретні наукові методи пізнання: порівняльний (особливо з відповідними нормами адміністративного законодавства і нормами "союзного" Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців, яке продовжує діяти в деяких інших незалежних державах - колишніх республіках СРСР, з окрема в Росії), системний, логічний; проаналізована відомча і судова практика застосування матеріальної відповідальності в органах внутрішніх справ на підставі її узагальнення. Теоретичні результати та новизна - теоретичні положення та висновки, а також нова редакція Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, і проект Положення про матеріальну відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ за шкоду, заподіяну державі, можуть послугувати вихідною базою при створенні сучасної ефективної системи державного управління, передбаченою Концепцією адміністративної реформи в Україні. Практичні результати і новизна - викладені в ній пропозиції поглиблюють наукові знання про правове регулювання матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і можуть бути використані як наукова база при подальшому вивченні згаданих питань; при вдосконаленні як законодавства про службу в органах внутрішніх сп рав в процесі їх реформування, так і адміністративного законодавства; впроваджені до навчального процесу, а також застосовані при підготовці навчальної, методичної і довідкової літератури. Окремі висновки дисертації можуть бути враховані, зокрема в лекціях, у науково-дослідній роботі слухачів та курсантів, які навчаються в юридичних закладах освіти системи МВС України, при підвищенні кваліфікації працівників ОВС, а також застосовані у матеріалах щодо підвищення рівня правових знань населення. Предмет дослідження - чинне законодавство у цій сфері, практика його застосування, а також система наукових поглядів і розробок щодо обраної теми. Ефективність впровадження- нова редакція Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, і проект Положення про матеріальну відповідальність осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ за шкоду, заподіяну державі, одержали позитивну оцінку у Верховній Раді України. Сфера використання - законодавчий процес, профіла ктична діяльність ОВС, навчальний процес.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.