Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Організаційно-правові засади формування функціонування державної служби в Україні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Організаційно-правові засади формування функціонування державної служби в Україні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Леліков Геннадій Іванович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 999

Бібліографічне посилання

0499U002413

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Organization-lawful backgrounds of format on and functioning of the State service in Ukraine.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

161 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

 Дисертацію присвячено вивченню сутності та змісту організаційно-правових засад формування та функціо- нування державної служби в Україні. Сформульовано поняття державної служби та обгрунтовано її риси як державно-правового, соціального і системного інституту Вивчено її основні принципи. Досліджено систему орга- нів державної служби в Україні, обгрунтовано її місце і роль в управлінні Українською державою. Проаналізо- вано основні функції державної служби та запропонова- но їх класифікацію і реалізацію в механізмі державного управління та їх правове регулювання. Здійснено комплексний критичний аналіз особливостей закріплення і реалізації основних функцій державної служби в Україні. Визначено механізми планування кад- рів державної служби, запропоновано механізми бороть- би з корупцією в органах державної служби, сформульо- вані пропозиції удосконалення інформаційно-аналітич- них технологій в системі державної служби України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення Консти туції і чинного законодавс тва, спрямовані на підвищення дієвості державної служби України.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Державна служба; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.