Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів

Тип документу

Дисертація

Автор1

Поліщук Віктор Григорович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 999

Бібліографічне посилання

0499U002100

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Administrative and law regulation practice of the realization of mass-arrangement.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

246 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0499U002100.pdf

Короткий опис

 Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що складаються в процесі діяльності органів внутрішніх справ при охороні громадського порядку в умовах проведення масових заходів. Мета дослідження - всебічне вивчення стану правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів в Україні, забезпечення конституційних гарантій прав громадян на їх проведення та розробка науково-обгрунтованих положень і рекомендацій щодо удосконалення нормативної бази і організаційної основи управління в цій сфері. Методи дослідження - загальнонаукові та спеціальні (порівняльно-правовий, статистичний, документального аналізу та інші). Теоретичне значення - обгрунтування, на підставі принципово нового підходу до дослідження, наукових категорій і понять, які можуть бути використані в якості методологічної основи при подальшому дослідженні проблем організації і проведен-ня масових заходів на Україні. Практичне значення - можливість використання результатів наукового пошуку в якості вихідних рекомендацій по вдосконале нню адміністративного законодавства, що регламентує порядок організації і проведення масових заходів на Україні і в процесі підготовки спеціалістів для цих органів. Наукова новизна - це перша в Україні системна наукова робота з проблем адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення масових заходів. Впровадження - розробляються рекомендації для використання у практичній діяльності органів внутрішніх справ. Сфера використання - навчальний процес та науко-ва діяльність у вищих юридичних навчальних закладах, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ при охороні громадського порядку в умовах проведення масових заходів.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.