Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення в галузi торговельної дiяльностi
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за правопорушення в галузi торговельної дiяльностi

Тип документу

Дисертація

Автор1

Ващенко Сергiй Володимирович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 999

Бібліографічне посилання

0499U002099

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

The administrative responsibility for offences in the field of sales efforts.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

185 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

Дослiджуються сутнiсть та значення торговельної дiяльностi у розвитку суспiльних вiдносин в Українi, особливостi її правового регулювання, дається правова характеристика правил торгiвлi та адмiнiстративно-правових засобiв забезпечення їх виконання. Аналiзуються сутнiсть та пiдстави адмiнiстративної вiдповiдальностi в зазначенiй сферi, процедури її реалiзацiї, а також система та види адмiнiстративних проступкiв в галузi торговельної дiяльностi. Мета дослiдження полягає в тому, щоб на основi чинного законодавства України та узагальнень практики його реалiзацiї здiйснити аналiз змiсту, пiдстав та процедур адмiнiстративної вiдповiдальностi, сформулювати пропозицiї та рекомендацiї щодо їх удосконалення. В роботi використано як загальнонауковi методи , так i спецiальнi, такi як порiвняльно-правовий, статистичний, документального аналiзу та iншi.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.