Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База : Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання.
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"

Назва

Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання.

Тип документу

Дисертація

Автор1

Тищенко Микола Маркович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 999

Бібліографічне посилання

0599U000322

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

Автономна Республіка Крим

Назва англ#

Adminisrative procedurae status of the citizen of Ukraine: problems of theory and the ways of improvement of legislative regulation.

Тип дисертації

Д

Кількість сторінок

349 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

 

Короткий опис

 Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються у процесі здійснення адміністративно-процесуальної діяльності. Метою дисертації є комплексне дослідження найбільш актуальних і важливих наукових проблем формування, законодавчого закріплення та реалізації адміністративно-процесуального статусу громадянина. Методами дослідження є: діалектичний, історичний, логічний, системний, порівняльний, формально-юридичний. Теоретичні та практичні результати полягають у тому, що матеріали дисертації можуть бути основою для подальшої розробки проблем адміністративно-процесуального статусу громадянина, можуть бути використані при вдосконаленні законодавства, практики його застосування, при підготовці відповідних підручників і навчальних посібників. Новітність. Вперше системно аналізуються проблеми, пов`язані із з`ясуванням змісту та структури, особливостями реалізації адміністративно-процесуального статусу громадянина України. Ступінь впровадження: результати дослідження використовувались автором при читанні лекційного курсу "Адміністративне право", спецкурсу "Адміністративна відповідальність". Узагальнені висновки та пропозиції, подані у робочу групу Міністерства юстиції з розробки пректу Адміністративно-прцесуального кодексу. Сферою використання є законотворча і наукова діяльність, учбовий процес. Планується видання монографії, навчального посібника.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; Міністерство; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Державна служба; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Вкладення

Створено о 17.04.2012 9:11 користувачем Журавльов А.В.
Останні зміни внесено о 17.04.2012 9:11. Автор: Журавльов А.В.