Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Інформаційне забезпечення органів регіонального управління в сучасних умовах
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Інформаційне забезпечення органів регіонального управління в сучасних умовах

Тип документу

Дисертація

Автор1

Древицька Ірина Юріївна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 002

Бібліографічне посилання

0403U000282

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Information maintenance of bodies of regional management in modern conditions

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

231 с.

Спеціальність

Місцеве самоврядування (25.00.04)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0403U000282.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси інформаційного забезпечення регіонального управління. Предмет дослідження - теоретичні і методичні основи організації інформаційних процесів у системі регіонального управління. Методи дослідження - спостереження, порівняння, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз і синтез, метод економіко-математичного моделювання. Наукова новизна отриманих результатів - розробка науково-методичних положень і практичних рекомендацій по удосконаленню інформаційного забезпечення регіонального управління в сучасних умовах на основі формування інформаційно-аналітичних систем, що охоплюють основні елементи структур управління в регіоні. Вона розкривається в таких нових наукових результатах дослідження: виявленні основних принципів формування складу і структури інформаційно-аналітичних систем регіонального управління; обгрунтуванні необхідності створення і функціонування регіональних інформаційних структур, що забезпечують зв'язок між виробниками нформації і її споживачами; визначенніпорядку розробки розподіленої бази даних "Паспорт регіону"; обгрунтуванні необхідності і розробці пропозицій по створенню системи соціально-політичного моніторингу; розробці методичних і інструктивних документів, що забезпечують процеси підготовки і прийняття складних рішень, що базуються на сучасних інформаційно-комп'ютерних технологіях. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що застосування запропонованих розробок відчиняє шляхи створення регіональних систем управління, адекватних сучасним вимогам, що, у свою чергу, веде до якісного удосконалення всієї системи підготовки і прийняття рішень. Основні результати дослідження використані в практичній роботі Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій Донецької облдержадміністрації, Авдіївського міськвиконкому Донецької області, державного підприємства - Донецький державний центр науково-технічної, економічної інформації й обчислювальної техніки, у викладанні курсу "Інформаційні системи і технології в менеджменті" у Донецькій державній академії управління.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:39 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:39. Автор: sps2010siteadmin