Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Організаційно-правові питання захисту персональних даних
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Організаційно-правові питання захисту персональних даних

Тип документу

Дисертація

Автор1

Брижко Валерій Михайлович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 004

Бібліографічне посилання

0404U002904

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Organization and law aspects of Personal Date protection

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

251 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0404U002904.pdf

Короткий опис

Об’єкт – суспільні інформаційні відносини у сфері захисту персональних даних; мета - на основі аналітико-синтетичного осмислення теоретичних здобутків вчених різних галузей права, насамперед адміністративного, а також правотворчої та правозастосовної практики розробити теоретичні пропозиції та практичні рекомендації щодо упорядкування суспільних інформаційних відносин в Україні відповідно із положеннями світових стандартів; методи - історико-правовій, логіко-семантичний, організаційно-правовий, порівняльний, системний, структурно-функціональний; новизна - уперше здійснено комплексне дослідження організаційно-правового упорядкування суспільних інформаційних відносин у сфері захисту персональних даних, розроблені концептуальні, правові та організаційні підходи до регуляторних елементів як складових правового механізму єдиної системи захисту персональних даних в Україні; результати - матеріали дисертації можуть бути використані у науково-дослідній роботі, правотворчості, правозастосовній діяльності,навчальному процесі...

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Електронне врядування; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:38 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:38. Автор: sps2010siteadmin