Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення

Тип документу

Дисертація

Автор1

Мацюк Володимир Ярославович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 004

Бібліографічне посилання

0404U002383

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Information space use by tax militia subunits for making administrative decisions

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

208 с.

Спеціальність

Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (12.00.07)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0404U002383.pdf

Короткий опис

Об’єкт – є відносини, що складаються у сфері управління органів податкової міліції; мета – є оволодіння положеннями теорії, методології та практики управління через максимальне використаня інформації, її правових аспектів, для досягнення ефективності в управлінській діяльності підрозділів податкової міліції; методи – загальнонауковий, діалектичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, логіко-семантичний, системно-функціональний; новизна – вперше здійснено комплексне дослідження проблеми використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення; результати – матеріали дисертації можуть бути використані в науково-дослідній, правотворчій, навчальній сферах.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:38 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:38. Автор: sps2010siteadmin