Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду

Тип документу

Дисертація

Автор1

Серенок Артем Олексійович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 011

Бібліографічне посилання

Серенок А.О. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду [Текст] : дис. ... канд.наук з держ.упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ.упр." / А.О. Серенок ; ХарРІ НАДУ при Президентові України. - 200 с. 

Керівник наукової теми

Клімушин Петро Сергійович

Регіон видання

Харківська область

Назва англ#

Mechanisms of interaction between bodies of power and citizens in the electronic government system

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

200

Спеціальність

25.00.02

Повний текст

механізми державного управління

Короткий опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2011. У дисертації досліджено механізми взаємодії органів влади і громадян у системі електронного уряду, надання державноуправлінських послуг через Інтернет-представництва і портали органів влади. Розглянуто актуальні науково-теоретичні засади впровадження та організаційно-правові аспекти розвитку електронного уряду в Україні. З’ясовано сутність понять “електронний уряд” та “електронне урядування”. Визначені основні види взаємодії влади і суспільства в електронному уряді. Запропоновано класифікацію механізмів взаємодії органів влади і громадян у електронному уряді на основі взаємопов’язаних механізмів електронної демократії та механізмів надання електронних державних послуг. Узагальнено світовий досвід і українську специфіку розвитку електронного уряду з використанням Інтернет-представництв і портальних технологій, визначено проблеми подальшого розвитку інформаційного простору України. Удосконалено модель надання державноуправлінських послуг органами влади громадянам через єдиний портал державноуправлінських послуг. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення Інтернет-представництв органів влади. Ключові слова: механізми державного управління, електронний уряд, електронне урядування, взаємодія влади і громадян, Інтернет-представництва, державноуправлінські послуги.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; публічне адміністрування; механізми державного управління, електронний уряд , електронне урядування, взаємодія влади і громадян, інтернет-представництва, державно-управлінські послуги

Розділ бази

Організація урядування та публічної адміністрації; Функції публічної адміністрації та публічні завдання; Державна служба; Електронне врядування

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження В очікуванні
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 02.08.2012 9:59 користувачем  
Останні зміни внесено о 02.08.2012 9:59. Автор: