Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Организационно-правовые вопросы реализации законодательства о правовом статусе иностранцев в Украине
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Организационно-правовые вопросы реализации законодательства о правовом статусе иностранцев в Украине

Тип документу

Дисертація

Автор1

Назаров Турабег Камолович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 997

Бібліографічне посилання

0497U002005

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

217 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Конституционно-правовой статус иностранцев в Украине. Цель исследования: Комплексное исследование теоретических вопросов и практических проблем, связанных с деятельностью органов госуправления, в т.ч ОВД по обеспечению конституционно-правового статуса иностранцев и его реализации. Методы исследования и аппаратура: Диалектико-материалистический, историко-правовой, сравнительно-правовой, логический, статистический. Теоретические результаты и новизна: Положения важны для развития общей теории конституционно-правового статуса личности и могут быть использованы в научной разработке. Практические результаты и новизна: Результаты исследования могут быть использованы в процессе реформирования системы органов государственной власти, в т.ч. ОВД, при разработке государственных программ в сфере миграционной политики, учебном процессе. Предмет и степень внедрения: Предложения по совершенствованию законодательства ("О правовом статусе иностранцев" , "О миграции") направлены в Комитет по национальностям и миграции. Эффективность внедрения: Предложения получили положительную оценку, имеется акт о внедрении. Сфера (область) использования: Реализация прав и обязанностей иностранцев в сфере регулирования их правового статуса.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin