Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Конституционный процесс в Украине: организация государственной власти и местного самоуправления
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Конституционный процесс в Украине: организация государственной власти и местного самоуправления

Тип документу

Дисертація

Автор1

Медведчук Виктор Владимирович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 996

Бібліографічне посилання

0496U001859

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

218 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Конституционный процесс как политико-правовое явление исключительного социального значения, со всеми конкретными формами и проявлениями. Цель исследования: Определить объем понятия "конституционный процесс" и реальные политико-правовые явления, охватываемые этим понятием, аргументировать наиболее рациональные пути организации этого процесса в Украине. Методы исследования и аппаратура: Материалистическое воззрение на историю, признание законов и категорий диалектики; сравнительно-правовой, юридико-догматический, структурно-функциональный научные методы. Теоретические результаты и новизна: В теоретическом плане результаты диссертационного исследования являются соответствующим вкладом в разработку общей теории украинского конституционализма. Практические результаты и новизна: Положения диссертационной работы могут быть использованы в процессе реализации конституционных установок, формирования государственного аппарата и органов местного самоуправления. Предмет и степень внедрения: Основные положения диссертации отображены в 5 научных публикациях, а также были предметом обсуждения на республиканской научно-практической конференции. Эффективность внедрения: Положительная оценка. Сфера (область) использования: Процесс реализации конституционных установок, вормирования государственного аппарата и органов местного самоупрвления, подготовка конституционных законов.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin