Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Деятельность милиции по обеспечению субъективного права личности на въезд в страну и выезд из нее (на материалах Украины)
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Деятельность милиции по обеспечению субъективного права личности на въезд в страну и выезд из нее (на материалах Украины)

Тип документу

Дисертація

Автор1

Гуренко Марина Николаевна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 995

Бібліографічне посилання

0496U000596

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

191 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Деятельность милиции, как составной части механизма реализации права личности на выезд из страны и въезд в нее. Цель исследования: Разработка предложений по решению проблемы механизма реализации личностью своего права на выезд и въезд, деятельность милиции, как составной части данного механизма. Методы исследования и аппаратура: Системный, логический, сравнительный, интервьюирование, анкетирование, наблюдение. Теоретические результаты и новизна: Проанализирована деятельность милиции по реализации личностью своего права на выезд-въезд. Практические результаты и новизна: Разработаны рекомендации по созданию службы эмиграции-миграции, ее функций и методов деятельности. Предмет и степень внедрения: Материалы исследования использованы в учебном процессе, докладах. Эффективность внедрения: Материалы исследования имеют позитивную эффективность. Сфера (область) использования: Деятельность милиции по реализации права личности на выезд и въезд.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin