Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Правовое регулирование обязательных платежей и налогов субъектов предпринимательской деятельности
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Правовое регулирование обязательных платежей и налогов субъектов предпринимательской деятельности

Тип документу

Дисертація

Автор1

Латковская Тамара Анатолиевна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 995

Бібліографічне посилання

0495U000790

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

177 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Финансовое законодательство Украины и практика его применения, законодательство про предпринимательство. Цель исследования: Проведение комплексного анализа регулирования финансовым правом деятельности по привлечению в бюджет и целевые фонды сред- юридических лиц-предпринимателей. Методы исследования и аппаратура: Общенаучные, сравнительные, системного и функционального анализа. Теоретические результаты и новизна: Разработаны теоретические положения, совокупность которых квалифицируется как новое весомое достижение финансово-правовой науки. Практические результаты и новизна: результаты исследования можно использовать в научно-исследовательской, учебной, нормообразовательной и правоприменительной практике налоговых инспекций. Предмет и степень внедрения: Написано учебно-методическое пособие для студентов. Эффективность внедрения: Учебный процесс. Сфера (область) использования: Учебный процесс, нормообразовательная и правоприменительная деятельность налоговых органов.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічне планування та оптимізація процесів; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin