Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Трудовой коллектив и его роль в управлении предприятием (организационно-правовой аспект)
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Трудовой коллектив и его роль в управлении предприятием (организационно-правовой аспект)

Тип документу

Дисертація

Автор1

Пятина Валентина Анатольевна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 994

Бібліографічне посилання

0494U001357

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

100 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Промышленные предприятия юга Украины и их трудовые коллективы. Цель исследования: Разаботка теоретических положений и практических рекомендаций по усовершенствованиню роли трудового коллектива в управлении предприятием. Методы исследования и аппаратура: Структурный, сравнительно-правовй. Теоретические результаты и новизна: Диссертация является первым в юридической науке исследованием трудового коллектива и его роли в управлении предприятием. Практические результаты и новизна: Для нормотворчества, правоприменения, учебного процесса, а также в предложениях по усовершенствованию управления. Предмет и степень внедрения: Предложения внедряются в учебный процесс Одесского государственного экономического университета. Эффективность внедрения: Высокая. Сфера (область) использования: Административное право, трудовое право.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin