Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Проблемы правового регулирования финансовой деятельности местных Советов народных депутатов
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Проблемы правового регулирования финансовой деятельности местных Советов народных депутатов

Тип документу

Дисертація

Автор1

Исаева Наталья Карловна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 993

Бібліографічне посилання

0494U000106

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

155 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Комплекс общественных отношений, которые складываются в процессе мобилизации, распределения и расходования финансовых средств местных Советов. Цель исследования: Разработка теоретических и практических проблем финансовой деятельности местных Советов, совершенствование ее правового регулирования. Методы исследования и аппаратура: Материалистическая диалектика, формально-логический, исторический, сравнительный, структурно-фундаментальный, системный. Теоретические результаты и новизна: Разработка категориального аппарата, теоретический анализ действующего законодательства. Практические результаты и новизна: Участие в законотворческой работе, разработка рекомендаций по совершенстовванию управления финансовой сферой в Днепродзержинске.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Державна служба; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin