Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Административная ответственность предпринимателя
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Административная ответственность предпринимателя

Тип документу

Дисертація

Автор1

Туманов Владимир Михайлович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 993

Бібліографічне посилання

0493U003504

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

118 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Объектом исследования является круг общественных отношений в сфере предпринимательства, которые защищаются административно-правовыми санкциями, практика применения этих сакций и тенденций. Цель исследования: Изучить действующее законодательство Украины, его роль и значение по защите интересов Украинского государства и граждан. Методы исследования и аппаратура: В исследовании применялись различные методы: формально-логический, сравнительный, конкретно-социологический. Теоретические результаты и новизна: Впервые в административно-правовй литературе определено понятие административных правонарушений в сфере предпринимательства. Практические результаты и новизна: Определены тенденции развития института административной ответственности эффективность его применения по защите общественных отношений в сфере экономики, сформулированы предложения. Предмет и степень внедрения: Учебный процесс, научно-исследовательская деятельность, законодательная деятельность. Эффективность внедрения: Высокая. Сфера (область) использования: Для развития правовой базы и в учебном процессе, научно-исследоватеской деятельности.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin