Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Организационно-правовые вопросы самоуправления на предприятиях
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Организационно-правовые вопросы самоуправления на предприятиях

Тип документу

Дисертація

Автор1

Дуденко Светлана Дмитриевна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

1 993

Бібліографічне посилання

0493U003096

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

 

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

161 с.

Спеціальність

Конституційне право (12.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Объект исследования: Комплекс общественных отношений, которые складываются в процессе реабилитации самоуправления на предприятиях разных форм собственности. Цель исследования: Выявление сущности и содержания самоуправления на предприятиях, определение его основных организационных форм и путей усовершенствования правовых механизмов реабилитации производственного самоуправления. Методы исследования и аппаратура: Положения теории научного познания социальных процессов, формально-логический, системный, структурно-функциональный, сравнительный методы. Теоретические результаты и новизна: Определен элементный состав понятий производственного самоуправления и критерии моделирвоания самоуправленческих систем в зависимости от форм собственности и вида предприятий. Практические результаты и новизна: Совокупность теоретических выводов и практических рекомендаций по усовершенствованию деятельности органов самоуправления на предприятиях разных форм собственности. Предмет и степень внедрения: Результаты исследований отображены в монографиях и научных статьях. Сфера (область) использования: В законотворческой деятельности, учебном процесса, деятельности разных видов предприятий.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Державна служба; Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Фінанси та бюджетування

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:42 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:42. Автор: sps2010siteadmin