Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Козаков Володимир Миколайович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0509U000039

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Formation and development of the social-valuable foundations of the Public Administration of Ukraine

Тип дисертації

Д

Кількість сторінок

446 с.

Спеціальність

Теорія та історія державного управління (25.00.01)

Повний текст

 

Короткий опис

Об'єкт - теоретико-методологічні засади удосконалення системи суспільних відносин в умовах демократичних перетворень у державі; мета - науково-теоретичне обґрунтування процесів становлення і розвитку соціально-ціннісних засад сучасної теорії й практики державного управління України та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення та реалізації; методи - історичний, порівняльно-історичний, соціологічний, структурно-функціональний аналіз, порівняльно-політичний, статистичний, прогностичний, теоретико-концептуальний; новизна - започатковано новий науковий підхід до аксіології державного управління; результати - виявлено особливості, суперечності та конфліктність формування ціннісних засад сучасного українського соціуму в цілому та його політико-управлінських верств; сформульовано та концептуально обґрунтовано пріоритети розвитку соціально-ціннісної бази системи демократичного державного управління України в умовах громадянського суспільства, ринкової економіки, світової та європейської інтеграції; уточнено базову дефініцію аксіології державного управління.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Державна служба; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin