Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах євроінтеграції
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах євроінтеграції

Тип документу

Дисертація

Автор1

Журавльова Юлія Олегівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U004354

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Mechanisms of the State Government Reforming of Ukrainian Higher Education in Conditions of Euro Integration

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

168 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U004354.pdf

Короткий опис

Система державного управління вищою освітою в Україні в умовах її трансформації в європейський освітній простір. Узагальнити теоретико-методологічний доробок науки державного управління щодо регулювання інтеграційних процесів вищої освіти до європейського освітнього простору, здійснити аналіз діючих механізмів реалізації державної політики в освітній галузі, досягнень і недоліків її реформування; дослідити законодавчі засади й управлінські аспекти входження України в загальноєвропейський освітній простір та обґрунтувати напрямок змін, які потребує діючий організаційно-правовий механізм державного управління вищою освітою. Методами дослідження є: порівняльний, системний, статистичний, соціологічний, порівняння, системності та структурності. Доведено нагальність й визначено ключові напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного управління реформуванням вищої освіти України, що у концептуальній формі обґрунтовано в авторському проекті Державної програми розвитку вищої освіти на 2009-2012 роки; виявлено суть, конкурентні особливості й тенденції регіонального освітнього простору на прикладі Одеської області, що дозволило обґрунтувати конкретні пропозиції щодо модернізації механізму формування державного замовлення на основі розробки спеціальних методів моделювання перспективи забезпечення регіону кадрами вищої кваліфікації. Результати впроваджено в Центрі зайнятості Київського району м. Одеси, Одеській національній морській академії, Одеській обласній державній адміністрації, Одеській обласній раді.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin