Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Регіональний моніторинг як механізм реалізації державної регіональної політики
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Регіональний моніторинг як механізм реалізації державної регіональної політики

Тип документу

Дисертація

Автор1

Марков Олег Станіславович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U004353

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

The regional monitoring as mechanism of realization of public regional policy

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

175 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U004353.pdf

Короткий опис

Державна регіональна політика. Сформулювати систему принципів регіонального моніторингу як необхідної складової регіонального розвитку; запропонувати основні підходи до формування організаційної моделі регіонального моніторингу як механізму реалізації державної регіональної політики та методику оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики шляхом запровадження збалансованої системи показників. Методами дослідження є: історичний і логічний підхід, системний аналіз, процесний підхід, інформаційно-аналітичний метод, метод моделювання, метод узагальнення, методи змістовно-порівняльного аналізу літературних джерел та наукової ідентифікації. Доведено доцільність і практичну можливість застосування системи регіонального моніторингу на стадіях розробки та реалізації державної регіональної політики та обґрунтовано організаційні засади його функціонування, що у сукупності створює інформаційно-методичне середовище забезпечення зворотного зв'язку в процесі розробки й впровадження програм і стратегій регіонального розвитку; розроблено методичний підхід до використання збалансованої системи показників у системі моніторингу реалізації стратегій регіонального розвитку як інструменту отримання прозорої, доступної, достовірної та своєчасної інформації для всіх зацікавлених користувачів. Результати впроваджено в Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, Чернівецькій обласній державній адміністрації, Коломийській міській раді Івано-Франківської області, Севастопольській міській державній адміністрації, Балаклавській районній державної адміністрації м. Севастополя.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin