Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів

Тип документу

Дисертація

Автор1

Збаращук Олександр Вікторович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U004352

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

State Regional Policy: The Mechanisms to Provide with Complex and Balanced Social and Economical Development of Regions

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

194 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U004352.pdf

Короткий опис

Державна регіональна політика в Україні. Проаналізувати основні теоретичні та організаційно-правові засади державної регіональної політики і оцінити стан дослідження проблеми; з'ясувати сутність комплексного і збалансованого розвитку територій як однієї із стратегічних цілей державної регіональної політики і стабілізаційного фактора суспільного розвитку; дослідити динаміку міжрегіональних диспропорцій в сучасній Україні, її характер і основні обумовлюючі чинники. Методами дослідження є: системний підхід, функціонально-структурний метод, метод порівняльного аналізу, моделювання, програмно-цільовий, економіко-статистичний метод. Обґрунтовано організаційно-структурну модель механізму реалізації державної регіональної політики, яка передбачає новий профільний центральний орган виконавчої влади, систему горизонтальних та вертикальних взаємодій в державному апараті, механізми партнерства органів державної влади з органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю; визначено підходи до формування механізмів залучення ресурсного потенціалу великого капіталу при вирішенні пріоритетних завдань державної регіональної політики. Результати впроваджено в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Міністерстві економіки України, Херсонському національному технічному університеті, Волинській обласній державній адміністрації, Міністерстві економіки Автономної Республіки Крим, ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin