Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Удосконалення механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні: організаційний аспект
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Удосконалення механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні: організаційний аспект

Тип документу

Дисертація

Автор1

Панченко Микола Миколайович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U004351

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Improvement of mechnisns of the government by social sphere at a regional level:organizational aspect

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

179 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U004351.pdf

Короткий опис

Механізми державного управління соціальною сферою на регіональному рівні. Визначити принципи дієвості механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні. Дослідити сучасний стан вітчизняної соціальної сфери на рівні регіонів і досвід проведення державної соціальної політики в Україні та зарубіжних країнах й на цій основі виявити "вузькі місця" в системі механізмів державного управління регіональною соціальною сферою; з'ясувати організаційно-правову структуру державного управління соціальною сферою та виявити специфічні риси й особливості механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні. Методами дослідження є: історичний, порівняльний, системний, типологічного аналізу, системно-структурного аналізу. Визначено структурно-цільові принципи дієвості механізмів державного управління: оперативне реагування на соціальні процеси; визнання альтернативності рішень; субсидіарність при визначені пріоритетів; встановлення часових меж; мобільність й адаптивність, які є концептуальними вихідними положеннями врегулювання суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин у процесі реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні та визначення напрямів удосконалення діючих механізмів державного управління соціальною сферою. Запропоновано цілісну систему критеріїв комплексного оцінювання ефективності державного управління соціальною сферою на регіональному рівні не за кінцевими, а за проміжними результатами, як інструменту обґрунтування напрямів удосконалення механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні, що складається з чотирьох відносно самостійних рівнів: загальної ефективності; спеціальної ефективності; конкретної ефективності; результативності. Обґрунтовано організаційні засади вдосконалення механізмів державного управління соціальною сферою на регіональному рівні за напрямами: розвиток механізмів відкритого управління; формування регіональних соціальних стандартів; використання механізмів міжсекторної взаємодії, які представлено у формі конкретних рекомендацій органам державної влади. Результати впроваджено в Одеській обласній державній адміністрації.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin