Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Реформування механізму державного регулювання діяльності корпорацій в Україні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Реформування механізму державного регулювання діяльності корпорацій в Україні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Бондаренко Вадим Вячеславович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003626

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Reformation of mechanism of the state governing of corporations activity in Ukraine

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

182 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Об'єкт дослідження - державне регулювання економіки України. Мета дослідження - науково-теоретичне обґрунтування змісту реформування механізму державного регулювання діяльності корпорацій в Україні. Методи дослідження - теоретичне узагальнення; аналіз і синтез; класифікація; статистичний й техніко-економічний аналіз; графічний; експертна оцінка. Практичне значення одержаних результатів полягає у вдосконаленні законодавчого забезпечення регулювання діяльності учасників корпоративних відносин, розробці системи заходів, спрямованих на посилення контролю за діяльністю акціонерних товариств, своєчасне виявлення та усунення негативних наслідків, які виникають у сфері корпоративного управління. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше визначено, що в основу національної моделі корпоративного управління в Україні повинні бути покладені Національні принципи корпоративного управління, узгоджені з основними принципами корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку, у зв’язку з чим запропоновано реформувати механізм державного регулювання діяльністю корпорацій в Україні на засадах удосконалення фінансового і соціально-економічного забезпечення корпоративних відносин. Удосконалено тлумачення понять “корпоративне право” і “корпоративне управління”, визначено їх співвідношення; бачення складових правового забезпечення корпоративних відносин в акціонерних товариствах України, якими є загальні правові засади підприємницької діяльності, нормативно-правові засади діяльності акціонерних товариств, обігу цінних паперів, приватизації та корпоратизації державних підприємств; механізм державного регулювання діяльності корпорацій в Україні. Подальшого розвитку дістали формулювання першочергових завдань та напрямів роботи у сфері державного регулювання діяльності корпорацій в Україні; визначення рис найпоширеніших моделей корпоративного управління економічно високорозвинених країн; встановлення пріоритетів корпоративного розвитку вітчизняних акціонерних товариств; концепція реструктуризації управління корпоративними правами, яка є основою для ухвалення рішень щодо формування груп підприємств і підготовки документації у процесі їхнього розподілу.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin