Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Формування та реалізація державної соціальної політики
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Формування та реалізація державної соціальної політики

Тип документу

Дисертація

Автор1

Янукович Віктор Вікторович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003555

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Forming and realization of state social policy

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

194 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003555.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - суспільні процеси, що супроводжують формування та реалізацію державної соціальної політики. Мета дослідження - розробка теоретико-методологічних та практичних положень щодо комплексного підходу з формування та реалізації державної соціальної політики на основі соціально орієнтованої стратегічної спрямованості суспільного розвитку. Методи дослідження - системний аналіз; аналітичний; логічних узагальнень; порівняльний аналіз. Практичне значення одержаних результатів полягає у подальшому розвитку методичних основ державного управління та обґрунтуванні пропозицій щодо впровадження засад стратегічного планування та інформаційного забезпечення державної соціальної політики. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше здійснено комплексний підхід щодо формування та реалізації стратегії соціальної політики як комплексу дій, сприяючих підвищенню соціальної активності в управлінській і економічній сферах, розробці механізмів реалізації політики держави, формуванню і поширенню соціальної культури та активізації широких верств населення; визначено і систематизовано найбільш значущі стратегічні напрями розвитку державної соціальної політики, відповідні вимогам поточних завдань і проблем у перспективі, до яких відносяться забезпечення ефективної зайнятості населення, демографічна політика, розвиток житлово-комунального господарства, освіта, охорона здоров’я, екологічна безпека життєдіяльності тощо. Удосконалено категоріально-понятійний апарат стосовно соціальної сфери; історичний та методичні підходи до формування і розробки стратегії державної соціальної політики, які формують системний підхід у процедурі реалізації стратегічного планування; Дістали подальшого розвитку систематизація проблем управлінського, соціального, економічного і культурологічного розвитку України, які визначають особливості функціонування і динаміку розвитку соціальної сфери; шляхи удосконалення інформаційного забезпечення формування і здійснення державної соціальної політики, які охоплюють діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування на всіх рівнях.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin