Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади

Тип документу

Дисертація

Автор1

Терещенко Діна Акрамівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003530

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Organizational and legal provision of communicative activity of local powerful authorities

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

229 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003530.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження: організаційно-правовий механізм комунікативної діяльності владних структур на місцевому рівні. Мета: науково-теоретичне обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правового механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади на засадах маркетингу. Методи: теоретичного аналізу і синтезу, системний, порівняння, логічний, прогностичний, узагальнення, наукової абстракції. Результати: запропоновано соціально-комунікативну технологію "маркетинговий PR" як інструмент перетворення управлінських зв'язків на місцевому рівні в науково керований процес обміну інформацією між органами влади та їх внутрішнім і зовнішнім середовищем. Новизна: обґрунтовано маркетинговий підхід до вдосконалення організаційно-правового механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади. Упроваджено в діяльності органів влади Донецької області і АР Крим. Галузі використання: державне управління, місцеве самоврядування, підготовка і перепідготовка державних службовців.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin