Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Тип документу

Дисертація

Автор1

Шумаєва Олена Олександрівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003451

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

State strategy of pharmaceutical sector development of health care branch

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

178 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003451.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процес управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров'я країни. Мета дослідження - науково-теоретичне обґрунтування методичних положень і розробка практичних засад з удосконалення державної стратегії розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України. Методи дослідження - загальнонаукові методи логічного узагальнення, системного й економічного аналізу, синтезу, вибіркового спостереження, логіки, діалектики, моделювання, системно-структурного аналізу. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені в дисертації підходи, способи й отримані результати являють собою методичну базу формування державної стратегії розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я країни. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше розроблено методичні положення щодо управління асортиментом фармацевтичної продукції. Удосконалено: стратегію управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров'я України; теоретичні засади державного регулювання фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я; організаційні методи державного регулювання фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я; підходи до регулювання товарного обігу і забезпечення соціальних пріоритетів. Дістали подальшого розвитку: функції суб'єктів фармації; підходи до формування нормативно-правових засад регулювання фармацевтичного сектору.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin