Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Механізм здійснення державного контролю антимонопольними органами в сфері захисту економічної конкуренції
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Механізм здійснення державного контролю антимонопольними органами в сфері захисту економічної конкуренції

Тип документу

Дисертація

Автор1

Трегубець Наталя Олександрівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003031

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

The mechanism of publik control fulfillment by antimonopoly authorities in the field of economic competition protection

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

210 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003031.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процес формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції. Мета дослідження - науково-теоретичне обґрунтування і визначення концептуальних підходів, напрямів контролю, а також розробка пропозицій по удосконаленню механізму здійснення державного контролю у сфері захисту економічної конкуренції в Україні. Методи дослідження - системний підхід, порівняльний, історико-правовий, методи узагальнення, аналіз і синтез. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що на їх основі обґрунтовано низку конкретних пропозицій з удосконалення механізму державного контролю в сфері захисту економічної конкуренції. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше обґрунтовано сутність механізму державного контролю в сфері захисту економічної конкуренції. Удосконалено: порядок розгляду заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; підходи до розмежування повноважень органів Антимонопольного комітету України при здійсненні контролю в сфері захисту економічної конкуренції; порядок проведення перевірок антимонопольними органами дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції; повноваження щодо притягнення суб'єктів господарювання до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Дістали подальшого розвитку: основні напрями державного контролю в сфері захисту економічної конкуренції; підходи щодо підвищення ефективності роботи антимонопольних органів; визначення та систематизація видів державного контролю у сфері захисту економічної конкуренції.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin