Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Міщенко Геннадій Іванович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003030

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Mechanisms of state governing the development of public transport service in the region

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

208 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003030.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси розвитку транспортного обслуговування населення в Україні. Мета дослідження - наукове обґрунтування напрямів удосконалення механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні на основі підвищення якості надання транспортних послуг, а також безпеки дорожнього руху та зниження аварійності.. Методи дослідження - порівняльного аналізу; експертних оцінок; графічний; програмно-цільовий метод. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в що у сукупності вони становлять теоретичну і методичну основу для практичного удосконалення та реалізації механізмів державного управління розвитком транспортного обслуговування населення. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше визначено сутність механізмів державного управління розвитком транспортних послуг, який включає в себе взаємодію трьох чинників: попиту, пропозиції та ціни послуги, основними складовими яких є організація пасажирських перевезень, забезпечення безпеки дорожнього руху, регулювання тарифів. Удосконалено класифікацію факторів впливу на розвиток транспортного обслуговування населення в регіоні; механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні. Дістало подальший розвиток визначення особливостей механізмів державного управління розвитком транспортних послуг; визначення сутності тарифної політики, яка полягає в розв’язанні за допомогою тарифів важливих економічних, соціальних та інших проблем суспільства; теоретичні засади визначення проблем розвитку транспортного обслуговування населення, які полягають у посиленні інтеграційних процесів і співробітництва між світовими лідерами на ринку пасажирських перевезень; підхід щодо формування тарифної політики в галузі пасажирських перевезень, який полягає у використанні базових принципів тарифної політики таких, як: принципи соціальної спрямованості; передбачуваності тарифної політики; методичні підходи щодо організації маршрутів руху транспортних засобів загального користування в регіоні, в яких сформовані вимоги до стану вулично-дорожньої мережі на маршрутах руху на рівні нормативних вимог.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin