Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в системах державного управління розвитком підприємництва в Україні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в системах державного управління розвитком підприємництва в Україні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Лоскутова Вікторія Вікторівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003019

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Information technologies and information provision in system of state governing the business development in Ukraine

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

201 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003019.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси державного управління розвитком підприємництва. Мета дослідження - наукове обґрунтування напрямів удосконалення застосування інформаційних технологій та інформаційного забезпечення в системах державного управління розвитком підприємництва в Україні. Методи дослідження - діалектичний, системного аналізу, а також метод кількісного і якісного аналізу, економіко-статистичні та економіко-математичні. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у сукупності вони створюють методичну основу для вдосконалення методів державного управління розвитком підприємництва в Україні. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше запропоновано концептуальні засади формування національної моделі інформаційного суспільства в Україні. Удосконалено методологічний підхід формування інформаційного забезпечення в системах управління бізнес-процесами в регіоні, визначення областей даних для виділених бізнес-процесів, відносин між бізнес-процесами та областями даних всіх виділених бізнес-процесів, безлічі перетину для різних просторів; визначення даних перетину для всіх приведених областей, побудову моделей даних для всіх бізнес-процесів, адміністрування системи управління на основі нормативної бази ведення обслуговування баз даних, управління додатками бізнесу і розробкою програмного забезпечення системи управління; зміст напрямів потенційних можливостей використання інформаційної системи як інструменту внутрішнього контролю на підприємствах для підвищення його ефективності; аргументацію функціонального призначення сектору інформаційно-комунікаційних технологій для технічного забезпечення процесів передачі, накопичення, збереження та прийняття інформації. Дістали подальшого розвитку процесний підхід створення умов для розвитку підприємництва в Україні; комплексний підхід щодо обґрунтування об’єктивної необхідності інформаційного забезпечення в системах державного управління розвитком підприємництва в Україні; обґрунтування сутності інформаційної системи державного управління розвитком підприємництва; організаційний підхід до формування інформаційного забезпечення в системах управління розвитком підприємництва, яке відбувається в межах державної інформаційної політики.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin