Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Підвищення ефективності державного управління бюджетними коштами в Україні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Підвищення ефективності державного управління бюджетними коштами в Україні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Сухіна Олексій Олексійович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003004

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Rises of efficiency of state administration by the budgetary facilities in Ukraine

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

192 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003004.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - державний бюджет України. Мета дослідження полягає в опрацюванні теоретичних положень і методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державного управління бюджетними коштами в Україні на засадах реформування системи фінансового обліку та звітності у секторі державного управління та запровадження середньострокового планування і використання бюджетних коштів. Методи дослідження - системний аналіз, контент-аналіз; порівняльний аналіз, аналіз і синтез; ситуаційний і функціональний методи. Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні результатів дисертації при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень стосовно оптимізації фінансових потоків регіону до їх внутрішніх резервів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше обґрунтовано, що одним із найважливіших завдань ефективного державного управління бюджетними коштами за сучасних умов є забезпечення середньострокового планування та їх використання. Удосконалено: методичні підходи до формування заходів, які направлено на застосування загальних положень програмно-цільового методу при казначейській системі виконання бюджетів; зміст вимог і критеріїв побудови бюджетної політики держави. Дістали подальшого розвитку: зміст принципів формування бюджетної політики держави з ринковою економікою та демократичними засадами суспільного розвитку; модернізація системи бухгалтерського обліку в секторі державного управління; концептуальні засади запровадження інституту державних бухгалтерів у державному секторі; теоретичне обґрунтування побудови програмного комплексу при застосуванні програмно-цільового методу.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin