Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)

Тип документу

Дисертація

Автор1

Кухарчук Петро Михайлович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U002347

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

The Public and Social Administration of the Vocational Education System in Ukraine (the Regional Aspect).

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

255 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

 

Короткий опис

Об'єкт - формування та реалізація державно-громадського управління системою освіти; мета -науково-теоретичне обґрунтування механізмів та розробка моделі державно-громадського управлінняпрофесійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні; методи - аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція,систематизація й узагальнення, моделювання і прогнозування, структурно-функціональний, метод порівняльногоаналізу державно-управлінських явищ; новизна - науково бґрунтовано головні складові системи державно-громадськогоуправління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні, розроблено та обґрунтовано модельдержавно-громадського управління системою професійно-технічної освіти на регіональному рівні в Україні, визначеноорганізаційний, правовий, фінансовий, соціальний, регіональний механізми державно-громадського управліннясистемою професійно-технічної освіти на регіональному рівні в Україні; результати - розроблена модель та механізмидержавно-громадського управління системою професійно-технічної освіти в Україні, запропоновані практичнірекомендації шодо формування й розвитку державно-громадської системи управління професійно-технічною освітоюрегіону.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin