Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Механізми державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури регіону
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Механізми державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури регіону

Тип документу

Дисертація

Автор1

Алфьорова Ірина Євгенівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U000635

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Mechanism of state management by means of developing socio-economic infrastructure of the region

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

237 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U000635.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси, які виникають у сфері державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури. Мета дослідження - розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансового та організаційно-інституційного механізмів стимулювання розвитку соціально-економічної інфраструктури на підставі виявлених проблем функціонування основних механізмів державного управління цим розвитком. Методи дослідження - аналіз, синтез, статистичний аналіз, порівняння, узагальнення,економіко-математичний, графічний аналіз, порівняльний економічний аналіз, логічне узагальнення. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що в ході дослідження отримані конкретні пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури; обґрунтована зміна функцій державного управління соціально-економічної інфраструктурою в регіоні. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше визначено соціально-економічну інфраструктуру регіону як об'єкт державного управління. Удосконалено накопичувальну стратегію пенсійного забезпечення в процесі формулювання змісту державної політики щодо розвитку соціально-економічної інфраструктури; фінансовий та організаційно-інституційний механізми забезпечення розвитку соціально-економічної інфраструктури; зміни функціонального призначення бюджетних коштів для фінансування проектів реформування економічної інфраструктури; впровадження системи державного медичного страхування населення; впровадження системи контрактів між споживачами інфраструктурних послуг та їх виробниками. Дістали подальшого розвитку ідентифікація основних макроекономічних факторів; визначення основних пріоритетів державної політики; принципи формування державної політики щодо розвитку соціально-економічної інфраструктури; фактори розвитку соціально-економічної інфраструктури регіону; механізм впливу фінансування інфраструктури на економічне зростання.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin