Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку

Тип документу

Дисертація

Автор1

Новікова Ірина Вікторівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U000588

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Formation and Realization of State Policy of Regional Development

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

179 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U000588.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси регіонального розвитку. Мета дослідження - вдосконалення системи формування та реалізації державної політики управління розвитком регіонів в Україні у контексті концепції соціально-адекватного управління з розглядом можливості визначення загальних теоретичних засад для розбудови рівневої моделі. Методи дослідження – системний аналіз, контент-аналіз, синтез, моделювання. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні ідеї та висновки розширюють наукові уявлення про механізми державного управління регіональним розвитком. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше запропоновано обґрунтування державної політики управління регіональним розвитком у країні як соціально-адекватної, тобто такої, що системно поєднує економічне зростання із соціальними, матеріальними й культурними надбаннями; визначено зміст ментальних складових процесів, які відображаються в якісних характеристиках та динаміці управління органами державної влади на регіональному рівні, з їх урахуванням розроблено теоретико-методологічні засади формування державної політики регіонального розвитку, логіку їх застосування, виокремлено етапи формування чинних моделей та відповідні їм теоретичні моделі з різними ступенями пріоритетності в розвитку наявних партнерських відносин, що можуть бути використані в практиці державного управління. Удосконалено розуміння процесу формування та реалізації державної регіональної політики як складової частини загального процесу державного управління; уявлення про зміст удосконалень процесу формування механізмів державного управління процесами, що відбуваються на регіональному рівні. Дістали подальшого розвитку бачення методичного підґрунтя розробки формату раціоналізації та умов використання європейського досвіду регулювання регіонального розвитку; уявлення про етапність формування моделі регіональної політики на основі аналізу реальних процесів її функціонування; основні напрями діяльності щодо вирішення проблем регіонального розвитку як центральними, регіональними органами державного управління, так і органами місцевого самоврядування.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin