Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню

Тип документу

Дисертація

Автор1

Пархоменко Віталій Петрович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 009

Бібліографічне посилання

0409U003529

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Information support of local self-government for providing services to the population

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

194 с.

Спеціальність

Місцеве самоврядування (25.00.04)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0409U003529.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження: інформаційні системи та процес інформатизації публічного управління. Мета: розробка теоретичних положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо інформатизації надання послуг населенню органами місцевого самоврядування. Методи: формально-логічний, комплексний, системний та історичний підходи, аналізу та синтезу, індукції і дедукції, порівняння, аналогії, класифікації, структурного аналізу, математичного моделювання. Результати: теоретично обґрунтовано підходи до удосконалення процесу інформатизації надання органами місцевого самоврядування соціальних послуг. Новизна: запропоновано концептуальне обґрунтування положень щодо інституційного забезпечення інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування. Упроваджено в діяльності органів місцевого самоврядування Луганської області. Галузі використання: державне управління, місцеве самоврядування, підготовка і перепідготовка державних службовців.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin