Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні

Тип документу

Дисертація

Автор1

Лашкіна Марія Григорівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 008

Бібліографічне посилання

0408U005118

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Conceptual framework of cooperation of public authorities and mass media in the conditions of democratization of public administration in Ukraine

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

234 с.

Спеціальність

Теорія та історія державного управління (25.00.01)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0408U005118.pdf

Короткий опис

Об'єкт - взаємодія органів державної влади і засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні; мета - науково-теоретичне обґрунтування концептуальних засад взаємодії ОДВ і ЗМІ в умовах демократизації державного управління в Україні в контексті організаційного структурування функцій державних органів, що відповідають за діяльність ЗМІ та досягнення професійної досконалості працівниками спеціальних підрозділів і державними службовцями - носіями новин; методи - історичний, порівняльний, структурно-функціональний, індуктивний, аналіз, синтез, анкетування, моделювання суспільно-політичних процесів, вимірювання та опису; новизна - запропоновано модель концептуального підходу до інформаційної співпраці ОДВ України і ЗМІ в умовах демократизації державно-управлінських відносин; результати - розглянуто парадигму інформаційної співпраці ОДВ і ЗМІ, виходячи з політико-ідеологічного, правового та економічного аспектів; визначено принципи та засади формування стратегії сучасної інформаційної політики України з урахуванням експертних оцінок; удосконалено існуючі підходи до змісту інформаційної взаємодії ОДВ і ЗМІ в процесі демократизації державного управління в Україні.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:41 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin