Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Зв'язки з громадськістю як інститут державного управління
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Зв'язки з громадськістю як інститут державного управління

Тип документу

Дисертація

Автор1

Работа Юрій Іванович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 007

Бібліографічне посилання

0407U000871

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Public Relations as an Institution of the Public Administration

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

221 с.

Спеціальність

Теорія та історія державного управління (25.00.01)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0407U000871.pdf

Короткий опис

Об'єкт - сукупність відносин, що виникають у процесі взаємодії органів державної влади України з інститутами громадянського суспільства, пов'язаних з формуванням та реалізацією державно-управлінських впливів; мета - теоретико-методологічне обґрунтування зв'язків з громадськістю як інституту державного управління через визначення його сутності, елементів, понятійного апарату, виявлення особливостей та зв'язків, відстеження тенденцій становлення; методи - історичний, спостереження, моніторинг, класифікація, нормативно-інституційний, структурно-функціональний, порівняльний, прогностичний, експертних оцінок, системний; новизна - визначено та досліджено теоретико-методологічні засади зв'язків з громадськістю як інституту державного управління через виявлення особливостей, зв'язків та відмінностей, визначення сутності, понятійного апарату, відстеження тенденцій його становлення в умовах демократизації суспільного життя; результати - зроблено оцінку стану зв'язків з громадськістю та визначено потребу в їх оформленні як важливого чинника подальшого вдосконалення комунікативної складової діяльності апарату державного управління і підвищення ефективності та результативності його діяльності в Україні; визначено завдання державного управління щодо розширення можливостей впливу громадськості на діяльність органів державної влади, налагодження дієвого суспільного діалогу.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin