Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади на засадах інформаційної логістики

Тип документу

Дисертація

Автор1

Храпська Яна Сергіївна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 007

Бібліографічне посилання

0408U000207

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

The administrative mechanisms of the providing co-operation the branches power on the informative logistics principles

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

160 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0408U000207.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процес організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення. Мета дослідження - обґрунтування і розробка теоретичних положень, науково-практичних рекомендацій по використанню принципів інформаційної логістики в процесі формування державних механізмів забезпечення взаємодії гілок влади. Методи дослідження - логіки, діалектики, системного аналізу, математичного моделювання, концепції державного управління та загальної теорії логістики. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони являють собою методичну базу формування ефективних державних механізмів забезпечення взаємодії гілок влади шляхом формування логістичної інформаційної системи та механізмів оцінки ефективності її функціонування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше сформульовано комплексне поняття „інформаційна логістика в державному управлінні"; запропоновано логістичний підхід до організації взаємодії гілок влади; розроблено методичні положенняоцінки ефективності та надійності логістичної інформаційної системи державних механізмів організації взаємодії центральних органів виконавчої влади з Верховною Радою України в процесі законотворення. Удосконалено методичні підходи до визначення ролі інформаційних потоків, що виникають в процесі законотворення, їх систематизації та класифікації із застосуванням наукової бази інформаційної логістики; методи визначення напрямків організації державного регулювання окремими етапами законотворення та підходи до організації супроводження законопроектів. Дістала подальшого розвитку організаційна система управління взаємодією гілок влади на рівні центральних органів виконавчої влади за рахунок виділення функціональної складової цієї системи, що дозволило підвищити ефективність державних механізмів організації взаємодії виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі законотворення.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin