Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Державний механізм протидії тіньовій економіці
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Державний механізм протидії тіньовій економіці

Тип документу

Дисертація

Автор1

Серафимов Володимир Никифорович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 007

Бібліографічне посилання

0408U000153

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Governmental mechanism of shadow economy counteraction

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

197 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0408U000153.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси, які відбуваються у тіньовій економіці як у соціально-економічному явищі суспільства. Мета дослідження - розкриття напрямків державного управління по скороченню рівня та негативного впливу з боку тіньового сектора економіки, створення державного механізму протидії тіньовій економіці. Методи дослідження - структурно-функціональний, доповнений історико-генетичним аналізом на мікро і макрорівнях; діалектичний, індуктивний, дедуктивний, аналогій, графічний статистичний, порівняльного аналізу. Практичне значення одержаних результатів полягає в формуванні цілісної методики оцінки обсягів тіньової економіки в Україні, потрібної для створення економічних програм розвитку у період ринкової трансформації. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше запропоновано і обґрунтовано соціально-економічну концепцію тіньової економіки, яка базується на єдності соціальних та економічних складових, де обов'язково враховується діяльність різних соціальних прошарків, груп,а також діяльність кримінальної частини суспільства; розроблено універсально-коригувальний метод оцінки обсягу сектору тіньової економіки України, в якому враховується соціально-економічний рівень криміналізації тіньової економіки для коригування показників підрахунку обсягу тіньової економіки. Удосконалено механізм формування взаємозалежності легальної та нелегальної економіки, де визначено головний фактор впливу тіньової економіки - це рівень тіньовизації, який впливає на формування стимулів зі скорочення трансакційних витрат. Дістали подальшого розвитку обґрунтування характеристики категорії "тіньовий сектор економіки", де це явище набуває соціально-економічної ознаки; поняття терміну "тіньовизація" економіки визначено як широкомасштабний процес проникнення тіньової економіки в усі сфери соціально-економічної діяльності, що доводить існування закономірного взаємозв'язку між легальною та нелегальною економікою; напрями діяльності держави щодо запобігання подальшого зростання сектора тіньової економіки, які можуть сприяти зміцненню економічної системи українського суспільства.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:41. Автор: sps2010siteadmin