Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект

Тип документу

Дисертація

Автор1

Дніпренко Наталія Костянтинівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 006

Бібліографічне посилання

0406U000075

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Change of the Paradigm in Public Administration in the Field of Information: Communicative Aspect

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

218 с.

Спеціальність

Теорія та історія державного управління (25.00.01)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0406U000075.pdf

Короткий опис

Об'єкт - державне управління інформаційною сферою українського суспільства; мета - науково-технічне обґрунтування необхідності зміни парадигми в державному управлінні інформаційною сферою з інформаційної на комунікативну, а також розробка на цій основі нових підходів до формування та реалізації державної політики в означеній сфері; методи - аналіз системний, структурний та функційний, спеціальні методи -лінгвістичний та порівняльний аналіз; новизна - уперше розв'язано теоретико-методологічні завдання державного управління щодо зміни парадигми з інформаційної, яку нині покладено в основу управління інформаційною сферою, на комунікативну та розробки на цій основі адміністративних засад інституалізації комунікативних процесів у суспільстві, визначено базову фундаментально нову парадигму в управлінні інформаційною сферою - інституалізація суспільних комунікацій є умовою розвитку демократичних процесів та становлення інформаційного та громадянського суспільства; результати дослідження можуть бути використані для оптимізації системи державного управління в інформаційній сфері, у навчальному процесі з підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, галузь - теорія та історія державного управління.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

концептуальні засади; модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:40. Автор: sps2010siteadmin