Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій

Тип документу

Дисертація

Автор1

Гаман Тетяна Василівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 006

Бібліографічне посилання

0406U003208

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Improvement of the organization-legal mechanism of informative activity of local public administrations.

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

240 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0406U003208.pdf

Короткий опис

Об'єкт: суспільні відносини, що склалися в процесі діяльності місцевих державних адміністрацій в системі державного управління. Мета: науково-теоретичне обґрунтування організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій та вироблення рекомендацій щодо застосування отриманих наукових результатів у практиці державного управління. Методи: системний, прогностичний, спостереження, порівняння, узагальнення, абстрагування, теоретичного аналізу, синтезу, формально-логічний, порівняльно-правовий, соціологічний. Результати та використання: робота являє собою системне дослідження теоретичних і практичних проблем інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає у подальшому вдосконаленні організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій, розробці теоретичних засад формування та функціонування цієї діяльності через створення моделі регіональної інформаційно-аналітичної служби.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:40. Автор: sps2010siteadmin