Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Механізми державного управління підприємствами сфери інформаційних послуг
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Механізми державного управління підприємствами сфери інформаційних послуг

Тип документу

Дисертація

Автор1

Казанська Олена Олександрівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 006

Бібліографічне посилання

0406U001577

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Mechanisms of the administrative management of the enterprises in the information services sphere

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

189 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0406U001577.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси формування механізмів державного управління підприємствами сфери інформаційних послуг. Мета дослідження - розробка теоретичних положень, методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізмів державного управління діяльністю підприємств, що надають інформаційні послуги, на базі створення державної програми розвитку ринку кабельного телебачення. Методи дослідження - системного підходу, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, економіко-математичні та статистичні, методів екстраполяції (найменших квадратів та експонентного згладжування). Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних положень державної програми розвитку ринку кабельного телебачення, впровадження якої дозволить його суб'єктам підвищити соціально-економічну ефективність виробництва, сприятиме розвитку сфери кабельного телебачення в напрямку підвищення якості надаваних послуг, що забезпечить одержання загальносоціального ефекту. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше визначена соціальна значимість послуг кабельного телебачення та обґрунтована необхідність втручання держави, що полягає в формуванні цінової політики на „соціальний" пакет програм передач; розроблено положення державної програми розвитку ринку кабельного телебачення. Удосконалено поняття „підприємство кабельного телебачення" та „послуга кабельного телебачення", що надало змогу виділити чотири типа підприємств, які діють на ринку кабельного телебачення; механізми взаємодії органів державної влади з суб'єктами ринку кабельного телебачення, що полягають у використанні соціально-економічних інструментів державного управління; методи визначення ціни на послуги кабельного телебачення за рахунок впровадження системи взаємного субсидування. Дістало подальший розвиток визначення ринку кабельного телебачення як ринку природної монополії та запропоновано заходи для розвитку на цьому ринку конкуренції; модель суспільного телебачення, яка заснована на особливості його фінансування шляхом залученняоператорів кабельного телебачення в цей процес.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:40. Автор: sps2010siteadmin