Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіону

Тип документу

Дисертація

Автор1

Клименко Наталія Григорівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 005

Бібліографічне посилання

0405U002010

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Public regulation of the region's innovative-investment development

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

238 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0405U002010.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження: процеси державного регулювання регіонального розвитку. Мета: розробка теоретичних, методичних і практичних питань вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні. Методи: єдності історичного і логічного, аналізу і синтезу, експертних оцінок, статистично-економічний. Результати: розроблено механізми державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів. Новизна: систематизовано етапи еволюції інноваційно-інвестиційних концепцій; обґрунтовано основні принципи взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування регіону стосовно забезпечення ефективної державної політики в інноваційній сфері. Ступінь упровадження: рекомендації щодо удосконалення механізму управління інноваційно-інвестиційними процесами впроваджені Харківською міською радою, Міністерством аграрної політики України. Галузі використання: державне управління, економіка, наукові дослідження, викладання у вищій школі.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа; Фінанси та бюджетування; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:40. Автор: sps2010siteadmin