Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою)
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Розробка інформаційно-аналітичної системи органа регіонального управління (на прикладі управління освітою)

Тип документу

Дисертація

Автор1

Полякова Лариса Петрівна

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 004

Бібліографічне посилання

0405U000160

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Elaboration of informational-analitic sistem of regional management organ (management of education is instanced)

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

168 с.

Спеціальність

Механізми державного управління (25.00.02)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0405U000160.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси інформаційного забезпечення управління освітою. Ціль - уточнення теоретичних положень, розробка напрямків удосконалювання інформаційного забезпечення управління освітою області, підготовка рекомендацій з формування інформаційно-аналітичних систем, що охоплюють основні рівні управління освітою в області. Предмет дослідження-теоретичні і методичні основи організації інформаційних процесів у системі управління освітою. Методи дослідження-спостереження, порівняння, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз і синтез, застосовувалися положення теорії множин, теорії графів, економіко-математичне моделювання. Наукова новизна отриманих результатів - розробка науково-методичних положень і практичних рекомендацій з удосконалювання інформаційного забезпечення державного управління освітою у сучасних умовах на основі формування інформаційно-аналітичних систем, що охоплюють основні елементи відповідних структур управління в області. Вперше побудована модель інформаційно-аналітичної системи державного управління освітою; запропоновані методичні положення по розробці цільової комплексної програми "Експертиза освітньої діяльності шкіл району". Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення, викладені в дисертації, доведені до рівня практичних пропозицій і реалізації. Основні результати дослідження частково використане Головним управління освітою при облдержадміністрації м. Донецька, відділом освіти районної ради в м. Донецьку, загальноосвітньою школою м. Донецька.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

модернізація; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління; реформа

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Публічне планування та оптимізація процесів; Територіальна та функціональна реформа

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:40 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:40. Автор: sps2010siteadmin