Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації)
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Формування стратегії управління розвитком територіальної одиниці (на прикладі районної державної адміністрації)

Тип документу

Дисертація

Автор1

Ровний Валерій Григорович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 003

Бібліографічне посилання

0403U002300

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

The formation of the management strategy of the development of the territorial unit (on an example of the regional state administration)

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

208 с.

Спеціальність

Місцеве самоврядування (25.00.04)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0403U002300.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - державне управління територіальною одиницею на прикладі Добропільської районної державної адміністрації. Мета дослідження - комплексна розробка теоретичних підходів та методичних заходів стратегічного управління розвитком територіальної одиниці на основі принципів корпоративності та методів логістики. Методи дослідження - системно-структурний аналіз, методи функціонального аналізу, полікритеріальний підхід, метод порівняльного аналізу, методи математичної статистики. Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні, впровадженні та реалізації стратегічної програми розвитку територіальної одиниці; розробці схеми критеріїв стратифікації ринкового простору територіальної одиниці та обґрунтування ринкової стратегії сільського району; формуванні ієрархічної структури логістичної системи територіальної одиниці; оцінці ефективності логістизації територіальної одиниці на основі розрахунку коефіцієнту обігового капіталу, величини чистого дисконтованого прибутку, коефіцієнту компромісів та межею логістичного індексу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні методології комплексного підходу до стратегії управління розвитком територіальної одиниці, заснованого на принципах логістики, що дозволить підвищити ефективність програм розвитку територіальної одиниці. Вперше розроблено концептуальну схему логістичного управління територіальною одиницею та запропоновано механізм визначення її стійкості при збалансованому районному відтворенні; обгрунтовано логістичний підхід до формування стратегії розвитку територіальної одиниці. Удосконалено уявлення про роль та межі дії важелів управління узгодженням інтересів держави, територій, населення ; схему ситуаційного аналізу конкретної територіальної одиниці. Знайшли подальший розвиток обгрунтування поняття "територіальна одиниця"; принципи корпоративного управління територіальними одиницями; моделі управління фінансовим оздоровленням підприємств, мобілізацією кредитно-фінансових ресурсів на напрямках розвитку територіальної одиниці; функціональне структурування управління територіальною одиницею на рівні районної державної адміністрації. Прикладні аспекти дисертаційної роботи, методики реалізації стратегії управління комплексним розвитком територіальної одиниці використовуються при формуванні стратегії розвитку Добропільського району та при викладанні курсів лекцій по стратегічному і регіональному маркетингу в Донецькій державній академії управління.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

державна служба; нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління

Розділ бази

Державна служба; Електронне врядування; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Публічна адміністрація та суспільство; Територіальна та функціональна реформа; Функції публічної адміністрації та публічні завдання

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:39 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:39. Автор: sps2010siteadmin