Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
База тезауруса_2: Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інфорамційних технологій
Увійти
Міжрегіональна інформаційно-освітня мережа "Ефективна держава"
Журнал версійЖурнал версій

Назва

Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інфорамційних технологій

Тип документу

Дисертація

Автор1

Сапельніков Леонід Віталійович

Автор2

 

Автор3

 

Рік видання

2 003

Бібліографічне посилання

0403U001686

Керівник наукової теми

 

Регіон видання

 

Назва англ#

Acceptance of administrative decisions at formation od local budjets on the basis of new information technologies

Тип дисертації

К

Кількість сторінок

170 с.

Спеціальність

Місцеве самоврядування (25.00.04)

Повний текст

http://derzhava.in.ua:8081/tezaurus/DocLib1/0403U001686.pdf

Короткий опис

Об'єкт дослідження - процеси створення систем прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів. Мета дослідження - розробка теоретико-методологічних і науково-практичних положень із вдосконалення механізмів прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів. Методи дослідження - структурно-логічний аналіз (використаний при побудові логіки й структури дисертаційної роботи), методи статистичного, техніко-економічного аналізу (для класифікації систем підтримки прийняття рішень і класифікації інвестицій); метод математичного моделювання й аналізу при розробці інформаційного забезпечення систем підтримки прийняття рішень. Практичне значення одержаних результатів - створення науково обґрунтованої методичної бази проектування, розробки та впровадження комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень. при формуванні місцевих бюджетів в умовах становлення ринкової системи. Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні і розробці інтелектуальних комп'ютерних систем підтримки прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів. Наукова новизна дослідження підтверджується наступними результатами: розроблені концептуальні підходи із вдосконалення прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі інформаційних технологій, які дають можливість інтелектуальної підтримки різних видів діяльності при формуванні місцевих бюджетів ; запропоновано інформаційне, математичне й програмне забезпечення механізму прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів ; удосконалені принципові основи проектування, розробки й впровадження систем підтримки прийняття рішень, які базуються на класифікацій завдань організаційного управління; удосконалена структурна модель систем підтримки прийняття фінансових рішень; отримали подальший розвиток принципи стандартизації управлінських рішень і методологічні положення формування й функціонування банку стандартизованих рішень в регіональних органах влади й управління. Результати дисертаційного дослідженнячастково впроваджені та впроваджуються у діяльності Донецької облдержадміністрації (у розроблених наукових програмах чи їх розділах, експертних висновках), у навчальному процесі Донецької державної академії управління при викладанні навчальних курсів.

Навчальна дисципліна

 

Навчальний посібник

Ні

Примітка

 

Назва дисципліни

 

Ключові слова

нормативно-правове забезпечення; публічне адміністрування; регіональне управління

Розділ бази

Електронне врядування; Методи публічної адміністрації; Місцеве самоврядування; Новий публічний менеджмент; Організація урядування та публічної адміністрації; Політика та публічна адміністрація; Правове забезпечення; Публічна адміністрація та суспільство; Територіальна та функціональна реформа

Коментарі

Записи відсутні.

Оцінка (0-5)

Елемент поки що не оцінено. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER для оцінювання цього елемента.Вибрано 1 зірочку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 2 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 3 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 4 зірочки. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть клавішу TAB, щоб підвищити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.Вибрано 5 зірочок. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER, щоб надіслати. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+TAB, щоб знизити оцінку. Натисніть сполучення клавіш SHIFT+ESCAPE, щоб вийти з режиму оцінювання.

Кількість оцінок

0
Стан затвердження Затверджено
 

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Версія: 1.0
Створено о 18.04.2012 23:39 користувачем sps2010siteadmin
Останні зміни внесено о 18.04.2012 23:39. Автор: sps2010siteadmin